بایگانی/آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۹

در عوض نظریه های اخلاق

در پایان روز ، نمی توان آن را انکار کرد: اخلاق خوب که به عنوان اصلی (اصل راهنما) در نظر گرفته می شود ، اخلاقی است که شما برای مطالعه نیاز دارید و فلسفه مورد نظر شما ، در همه جا و هر مکان اعمال می شود. گفتن اینکه اخلاقی …

بیشتر بخوانید »